شرکت شهرک های صنعتی خوزستان

صدور سند مالکیت

ارائه در خواست کتبي متقاضي مبني بر صدور سند مالکيت به معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادی 
ثبت دردبیرخانه و ارجاع آن به امور متقاضیان 
ارائه پروانه بهره برداري و پايان کار ساختمان به امور متقاضيان 
مکاتبه با بانک دهنده تسهيلات در خصوص اعلام موافقت با صدور سند به نام متقاضي توسط کارشناس امور متقاضيان 
ارائه موافقت بانک دهنده تسهيلات با انتقال سند
تکمیل فرم تسویه حساب در امور متقاضیان وارجاع به سایر واحدها
ارجاع فرم تکمیل شده تسویه حساب به واحد حقوقی جهت انتقال سند
ارجاع به دفتر خانه از سوی امور حقوقی شرکت
صدور سند
ثبت در سیستم MIS  توسط کاربر اقدام کننده


** کليه مراحل صدور سند مالکيت در صورت فراهم بودن کليه شرايط آن در مدت زمان يک هفته انجام مي شود. **


متقاضی محترم جهت دریافت فایل درخواست خدمات اینجاکلیک نمایید.

بدیهی است شما میتوانید از 2 طریق فایل درخواست را برای ما ارسال نمایید:

  • 1- دریافت، تکمیل و ارسال به ایمیل شرکت info@khiec.ir
  • 2- دریافت، تکمیل و مراجعه حضوری.