شرکت شهرک های صنعتی خوزستان

مراحل و شرایط تغییر کاربری

ارائه درخواست تغییر کاربری به واحد امور متقاضیان . 
بررسی پرونده ، رفع نواقص و اعلام بدهی . 
 مراجعه به واحد مالی جهت تسویه حساب اقساط سررسید گذشته . 
 بررسی درخواست متقاضی به جهت تطبیق با ملاحظات زیست محیطی شهرک و بررسی کاربری واحد متقاضی با کارگاههای مجاور جهت دریافت مجوز اولیه از واحد امور متقاضیان . 
دریافت جواز تأسیس جدید با کاربری جدید (وصول موافقت کتبی صادر کننده مجوز )
 تنظیم استعلام از سازمان محیط زیست در واحد امور متقاضیان . 
 اعلام موافقت سازمان محیط زیست به واحد امور متقاضیان .
وصول موافقت بانک عامل در صورت معرفی طرح به بانک
 پرداخت هزینۀ تغییر کاربری . 
تحویل دفترچه قرارداد به امور متقاضیان جهت درج در دفترچۀ قرارداد 


** کليه مراحل تغییر کاربری در صورت فراهم بودن کليه شرايط آن در مدت زمان يک هفته انجام  مي گيرد.**


متقاضی محترم جهت دریافت فایل درخواست خدمات اینجاکلیک نمایید.

بدیهی است شما میتوانید از 2 طریق فایل درخواست را برای ما ارسال نمایید:

  • 1- دریافت، تکمیل و ارسال به ایمیل شرکت info@khiec.ir
  • 2- دریافت، تکمیل و مراجعه حضوری.