شکایت


استان خوزستان همواره به عنوان يکی از استانهای استراتژيک کشور به لحاظ اقتصادی مطرح بوده است و با اکتشاف نفت پايه های اساسی صنعتی شدن در آن پی ريزی شد . وجود اين صنعت بزرگ کم کم خوزستان را به يک قطب صنعتی مبدل ساخت و شکل گيری صنايع پايين دستی همانند پتروشيمی ها و پالايشگاهها به اين حرکت شتابی افزون بخشيد 

طرح شکایت

در صورتی که شکایتی دارید با پر کردن فرم زیر سریعا آن را به ما اطلاع دهید تا در کمترین زمان ممکن آن را بررسی کنیم