سند مالکیت بخشی از اراضی متعلق به جهاد کشاورزی خوزستان به شرکت شهرک‌های صنعتی استان انتقال خواهد یافت


تاریخ انتشار: 
13 دی 1396 - 14:15
آمار بازدید: 367

در نشست بررسی مشکلات شهرک‌ها و نواحی صنعتی خوزستان، مقرر شد  مالکیت بخشی از زمین هایی که متعلق به سازمان جهادکشاورزی است و در عین حال شهرک‌ها و نواحی صنعتی در آنها واقع شده اند از سوی آن سازمان به شرکت شهرک‌های صنعتی استان انتقال یابد.

به گزارش روابط عمومی ، در این نشست که با حضور مدیرعامل و مدیر تملک  شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان و مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد مشکل مالکیت بخشی از زمین های صنعتی استان مرتفع شد.

در این نشست مقرر شد بهای زمین هایی که سند مالکیت آنها به شرکت شهرک های صنعتی خوزستان منتقل می شود تا برای صدور سند تفکیکی برای واحدهای صنعتی دچار مشکل نباشد توسط این شرکت به سازمان جهاد کشاورزی استان پرداخت شود.

خوزستان دارای 71 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب است که اراضی تقریباً 60 فقره از آنها متعلق به سازمان جهاد کشاورزی استان است.