شرایط بخشودگی

معافیتها و بخشودگی های ویژه شهرکهای صنعتی:

- برخورداری از خدمات و مراکز خدمات نرم افزاری و کسب و کار موجود در شهرکهای صنعتی - ارتقاء دانش فنی و بهره مندی از آموزشهای تخصصی, مدیریتی، مهارتی و کارآفرینی - ارتقاء سطح رقابت پذیری و تبادل اطلاعات واحدهای صنعتی در قالب برگزاری تورهای صنعتی داخلی و خارجی - برخورداری از مزایای توسعه خوشه ای از طریق همجواری واحدهای صنعتی همگن در شهرکهای صنعتی - استفاده رایگان از مطالعات و طرحهای توجیهی انجام شده در خصوص اولویتهای سرمایه گذاری - توسه بازارهای تولید و فروش از طریق برخورداری از حمایتهای مالی و غیرمالی نمایشگاههای داخلی و خارجی - انجام تحقیقات بازار در جهت شناسایی بازارهای هدف و همچنین ایجاد کنسرسیوم ها و تشکل های صنعتی در جهت ورود به بازارهای داخلی و خارجی - استفاده از مشاوره صنعتی و مرتفع نمودن نیازهای پژوهشی از طریق پایان نامه های آموزشی - استفاده از خدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات در خصوص پوشش کسری وثایق مورد نیاز تسهیلات بانکی و همچنین صادرات واحدهای صنعتی و تولیدی با کمترین نرخ کارمزد - بخشودگی ویژه استقرار صنایع دانش بنیان، سرمایه گذاران خارجی، مخترعین، جانبازان، ایثارگران و خانواده معظم شهدا، کنسرسیومهای صادراتی در شهرکهای صنعتی (تخفیف در بهای زمین) - سایر موارد بخشودگی نظیر: بهره برداری پیش از موعد، پرداخت نقدی حق بهره برداری، عرصه های بزرگ و عارضه دار و ... بخشودگی اقساط معوق واحدهای صنعتی در شهركها و نواحی صنعتی - در راستاي رفع موانع توليد، ايجاد انگيزه و افزايش سرمايه گذاري، رونق توليد و اشتغالزايي هرچه بيشتر، كليه واحدهاي صنعتي و صنفي (توليدي، توزيعي و خدماتي) داراي قرارداد حق بهره برداري از زمين و واحدهاي كارگاهي و صنفي كه مشمول پرداخت تعديل بدهي هاي معوق بوده و تاكنون موفق به پرداخت مبالغ مذكور (اصل بدهي و تعديل معوقه) نگرديده اند، در صورت پرداخت تمامی یا بخشی از اصل بدهی مشمول بخشودگی جرایم اقساط معوق خواهند شد.

متقاضی محترم، شما می توانید از دو طریق فایل درخواست را برای ما ارسال نمایید:

  • 1- دریافت و تکمیل فرم و ارسال به ایمیل شرکت info@khiec.ir
  • 2- دریافت و تکمیل فرم و مراجعه حضوری