گواهی پایان ساختمان

1- ارائه درخواست صدور پایان کار ساختمان به واحد صدور پروانه احداث ساختمان در معاونت فنی

2- ارائه گزارشات سه مرحله ای مهندس ناظر ساخت و ساز

3- اخذ و ارائه تأییدیه مسئول شهرک مبنی بر پایان ساخت و ساز

4- ارائه نقشه های ازبیلت ساختمان و تأیید مهندس ناظر

5- بررسی نقشه های نهایی و صدور گواهی پایان کار

متقاضی محترم، شما می توانید از دو طریق فایل درخواست را برای ما ارسال نمایید:

  • 1- دریافت و تکمیل فرم و ارسال به ایمیل شرکت info@khiec.ir
  • 2- دریافت و تکمیل فرم و مراجعه حضوری