فرآیند صدور سند مالکیت

زمان تقریبی تکمیل کار: 
دو روز کاری

فرآیند صدور سند مالکیت

 

معرفی خدمت

عنوان: فرآیند صدور سند

هدف: صدور سند مالکیت جهت واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی

دامنه عملكرد: شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان، متقاضی ، بانک ها ،اداره ثبت اسناد و املاک ،اداراه دارایی و امور اقتصادی، اداره بیمه تامین اجتماعی

 

تعريف:

 • سند:
 • مدت زمان انجام كار: حداکثر دو روز (پس از تکمیل مدارک توسط متقاضی)

 

مراحل و شرح اقدامات:

 • فرم درخواست کتبی جهت تسویه حساب و صدور سند مالکیت (متقاضی یا وکیل قانونی (وکالتنامه پیوست گردد) طرف قرارداد شرکت میبایست درخواست کننده باشد)
 • پروانه بهره برداری متقاضی پیوست گردد.( پروانه بهره برداری باید مربوط به جواز تاسیسی باشد که با آن قرارداد ثبت گردیده است .)
 • پایان ساختمان
  • مدارک لازم
   - آخرین آگهی تغییرات شرکت (شخص حقوقی)
   - ​دفترچه قرارداد
 • گرفتن استعلام از بانک عامل جهت موافقت با صدور سند مالکیت  واحدهایی که تسهیلات دریافت نموده اند.
  توضیح: شماره نامه استعلام صادره به بانک عامل جهت پیگیری متقاضی و اخذ پاسخ از همین طریق اعلام میشود.
 • ارائه پاسخ استعلام بانک توسط متقاضی به معاونت  برنامه ریزی و امور اقتصادی
 • صدور فرم تسویه حساب مالی صدور سند مالکیت توسط کارشناس امور متقاضیان
 • تسویه حساب مالی (مراجعه حضوری)

- تسویه حساب با شرکت (قراردادهای قبل از تاریخ  1/10/1391 می بایست هزینه حق امتیاز انشعابات و حق شارژ و اسناد واخواستی را پرداخت نمایند.) (قراردادهای بعد از تاریخ فوق هزینه حق امتیاز انشعابات را پرداخت نموده اند.
- تسویه حساب با شرکت خدماتی شهرک ( مربوط به شهرکهایی میباشد که تحویل شرکت خدماتی گردیده اند.)
(تمام مبالغ فوق در وجه حساب رابط تمرکز درآمد جاری 2175672207004 بنام شرکت هشرکهای صنعتی خوزستان نزد بانک ملی)

 

 • تایید و امضاء فرم فوق توسط (مدیر امور اقتصادی ، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ، مدیر حقوقی ، مسئول تملک ،کارشناس صنایع کوچک و معاون صنایع کوچک  کارشناس عمران و محیط زیست و معاون عمران و محیط زیست کارشناس مالی و ذیحسابی و مدیر امور مالی و مدیر عامل و رئس هئیت مدیره ) و ثبت فرم فوق در دبیرخانه
 • ارسال مدارک به دفترخانه رسمی جهت تنظیم سند و معرفی نماینده شرکت جهت امضاء سند توسط واحد حقوقی
 • امضاء سند توسط مالک و صدور دفترچه قرارداد

 

مدارك لازم:

 • کارت ملی - دفترچه قرارداد –پاسخ  استعلام بانک - تسویه حساب با شرکت خدماتی شهرک

 

تحویل اسناد جهت تکمیل فرآیند:

 • بهره برداری
 • پایان ساختمان
 • آخرین آگهی تغییرات
 • شناسنامه اعضاء( در صورتی که در اعضاء شرکت تغییری باشد)
 • کارت ملی اعضاء( در صورتی که در اعضاء شرکت تغییری باشد)

 

دریافت اسناد جهت تکمیل فرآیند: 

  • درخواست تسویه حساب صدور سند مالکیت


  متقاضی محترم ، جهت دریافت فایل درخواست خدمات از قسمت فایل های ضمیمه فرم ها را دانلود نمایید.

  بدیهی است شما می توانید از ۲ طریق فایل درخواست را برای ما ارسال نمایید :

  • 1- دریافت و تکمیل فرم و ارسال به ایمیل شرکت info@khiec.ir
  • 2- دریافت و تکمیل فرم و مراجعه حضوری
  فایلهای ضمیمه: