شوش


شناسنامه شهرک: 

نام شهرک: شوش 
وسعت: 50 هکتار 
آدرسکیلومتر 1 محور چغازنبیل - شوشتر 
مسئول شهرک: مرتضی حسینی 
تعداد قراردادهای منعقده : 57
تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده26

موقعیت جغرافیایی: 

فاصله تا فرودگاه اهواز: 110 کیلومتر 
فاصله تا فرودگاه دزفول50 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن اهواز: 110 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن اندیمشک: 55 کیلومتر 
فاصله تا بندر امام خمینی: 287 کیلومتر 
فاصله تا بندر خرمشهر235 کیلومتر

مزایای منطقه ای: 

1-وجود رودخانه کرخه و دز 
2-وجود زمینهای مستعد کشاورزی و صنایع وابسته 
3-توسعه شهر نشینی 
4-قرار گرفتن در مسیر جاده اصلی 
5-طرح جامع و تفضیلی مصوب 
6-استعداد در زمینه تولید صنایع دامی 
7-کاغذ پارس

اخبار شهرک

حضور عملیاتی خودروهای آتشنشانی شهرکهای صنعتی خوزستان برای اطفاع حریق در پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان ، اخلاق محمدیان گفت :با توجه به درخواست ستاد بحران استان و با هماهنگی های انجام شده ، 6 دستگاه خودروی آتشنشانی با تجهیزات کامل مستقر در شهرک های صنعت