آغاجاری


شناسنامه شهرک: 

نام شهرک: آغاجاری 
وسعت: 40 هکتار 
آدرسکیلومتر 4 محور آغاجاری - بهبهان 
مسئول شهرک: هادی رضایی زارعی
تعداد قراردادهای منعقده: 5
تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده0

موقعیت جغرافیایی: 

فاصله تا فرودگاه اهواز223 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن اهواز: 223 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن بندر امام180 کیلومتر 
فاصله تا بندرامام خمینی180 کیلومتر 
فاصله تا بندر خرمشهر: 170 کیلومتر

مزایای منطقه ای: 

مزاياي سرمايه گذاري در منطقه:

1- وجود معادن عظيم شن و ماسه

2- وجود ذخاير غني و نفت و گاز

3- وجود مراكز آموزش عالي به منظور تأمين نيروي انساني متخصص

*شهرستان آغاجاري از لحاظ گروه فعاليتهاي توليد صنايع معدني و صنايع پايين دستي نفت ، گاز و پتروشيمي، پتانسيل لازم جهت سرمايه گذاري را دارد.