دزفول 2


شناسنامه شهرک: 

نام شهرکدزفول 2 
وسعت110 هکتار 
آدرس: کیلومتر 7 محور دزفول - شوشتر 
مسئول شهرک: عباس سقای لوریان
تعداد قراردادهای منعقده : 90
تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده : 33

موقعیت جغرافیایی: 

فاصله تا فرودگاه اهواز: 160 کیلومتر 
فاصله تا فرودگاه دزفول: 5 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن اهواز: 160 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن اندیمشک: 15 کیلومتر 
فاصله تا بندر خرمشهر: 285 کیلومتر 
فاصله تا بندر امام خمینی: 327 کیلومتر

مزایای منطقه ای: 

1-وجود سد دز و رودخانه دز 
2-وجود زمینهای مستعد کشاورزی و باغات 
3-نزدیکی به جاده اصلی سراسری و راه آهن سراسری 
4-وجود پایگاه نظامی 
5-فعالیتهای کشاورزی و خدماتی 
6-کاهش میزان بیکاری و بار تکفل 
7-پوشش کامل جمعیت شهری از آب آشامیدنی 
8-برخورداری کامل از سرانه بهبهود عبور و مرور شهری 
9-طرح جامع تفضیلی مصوب 
10-دانشگاه آزاد اسلامی 
11-دانشگاه پیام نور 
12- شاخه ای از دانشگاه شهید چمران

اخبار شهرک

اخلاق محمدیان تاکید کرد: تشکیل شرکت های خدماتی ، در شهرکها و نواحی صنعتی

در جلسه اعضاء هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره 3 اهواز بر اهمیت

تشکیل شرکت های خدماتی در شهرکها و نواحی صنعتی تاکید شد.