شادگان


شناسنامه شهرک: 

نام شهرک: شادگان 
وسعت50 هکتار 
آدرس: کیلومتر 9 محور بندر امام خمینی – خورد ورق 
مسئول شهرک: خزعل صباحي مقدم 
تعداد قراردادهای منعقده: 36
تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده12  

موقعیت جغرافیایی: 

فاصله تا فرودگاه اهواز90 کیلومتر 
فاصله تا فرودگاه آبادان90 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن اهواز90 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن خرمشهر: 60 کیلومتر 
فاصله تا بندر خرمشهر: 70 کیلومتر

مزایای منطقه ای: 

1-وجود تالاب بین المللی شادگان 
2-فعالیتهای کشاورزی و نخیلات و خدمات 
3-وجود رودخانه 
4-طرح جامع مصوب 
5-اجرای طرح شبکه فاضلاب 
6-نزدیکی به بندربندر امام خمینی جهت استقرار صنایع شیمیای 
7-نخیلات 
8-دانشگاه پیام نور 
9-دانشگاه آزاد اسلامی

اخبار شهرک

جلسه تسهیل موانع تولید در بنگاه های تولیدی شادگان

باحضور جمعی از صنعتگران مستقر در شهرکهای صنعتی شادگان ، جلسه تسهیل موانع تولید در بنگاه های این شهرستان برگزار شد.