امیدیه


شناسنامه شهرک: 

نام شهرک: امیدیه 
وسعت: 50 هکتار 
آدرسکیلومتر 4 محور امیدیه - بندر ماهشهر 
مسئول شهرکهادی رضایی زارعی
تعداد قراردادهای منعقده : 80
تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده : 25

موقعیت جغرافیایی: 

فاصله تا فرودگاه ماهشهر: 130 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن بندر امام خمینی: 130 کیلومتر 
فاصله تا بندر امام خمینی105 کیلومتر 
فاصله تا بندر بندر خرمشهر155 کیلومتر

مزایای منطقه ای: 

مزاياي سرمايه گذاري در منطقه:

1- وجود معادن عظيم شن و ماسه

2- وجود ذخاير عظيم نفت و گاز

3- شاهراه ارتباطي با استان بوشهر

4- وجود مراكز آموزش عالي به منظور تأمين نيروي انساني متخصص

 

شهرستان اميديه از لحاظ گروه فعاليتهاي توليد صنايع معدني و صنايع پايين دستي نفت ، گاز و پتروشيمي، پتانسيل لازم جهت سرمايه گذاري را دارد.