شوشتر 1


شناسنامه شهرک: 

نام شهرک: شوشتر 1 
وسعت48 هکتار 
آدرسکیلومتر 4 محور شوشتر – کشت و صنعت کارون 
مسئول شهرکاسماعيل رحماني پور 
تعداد قراردادهای منعقده : 108
تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده : 61

موقعیت جغرافیایی: 

فاصله تا فرودگاه اهواز: 96 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن اندیمشک85 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن اهواز: 96 کیلومتر 
فاصله تا بندر خرمشهر225 کیلومتر 
فاصله تا بندر امام خمینی260 کیلومتر

مزایای منطقه ای: 

1-وجود رودخانه کارون 
2-فعالیتهای کشاورزی خدمات 
3-برخورداری از فضای سبز 
4-امکانات جذب توریسم 
5-اجرای طرح جامع فاضلاب 
6-طرح جامع و تفضیلی مصوب 
7-دانشگاه آزاد 
8-دانشگاه پیام نور 
9-نزدیکی به شهرستان دزفول و خدمات آن 
10- شاخه ای از دانشگاه شهید چمران