آبادان 2


شناسنامه شهرک: 

نام شهرک آبادان 2
وسعت: 4 هکتار 
آدرس: ورودی شهرستان آبادان – جنب پمپ بنزین 
مسئول شهرک: محمد ناظمی 
تعداد قراردادهای منعقده35 
تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده28 

موقعیت جغرافیایی: 

فاصله تا فرودگاه بین المللی آبادان : 10 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن خرمشهر : 15 کیلومتر 
فاصله تا بندر امام خمینی : 102 کیلومتر 
فاصله تا بندر خرمشهر: 19 کیلومتر

مزایای منطقه ای: 

مزاياي سرمايه گذاري در منطقه:

1- وجود بنادر آبادان و خرمشهر جهت تسهيل در امر صادرات

2- وجود دو شهرك صنعتي فعال، يك مجتمع كارگاهي

3- شهرك تخصصي صنايع دريايي و شيلات در منطقه چوئبده

4- قرار گرفتن شهركهاي صنعتي آبادان در منطقه آزاد  اروند

5- نزديكي به فرودگاه بين المللي آبادان

6- وجود پالايشگاه ، پتروشيمي و تأسيسات نفتي

7- وجود شاخص بالاي فعاليتهاي خدماتي در شهرستان

8- وجود مراكز آموزش عالي به منظور تأمين نيروي انساني متخصص

9- ارتباط با كشورهاي حوزه خليج فارس

10- وجود نخلستانهاي عظيم

 

*شهرستان آبادان از لحاظ گروه فعاليتهاي توليد مواد، صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، صنايع دريايي و شيلات، صنايع تبديلي و فرآوري خرما، پتانسيل لازم جهت سرمايه گذاري را دارد.