22 بهمن اهواز


شناسنامه شهرک: 

نام شهرک: 22 بهمن اهواز
وسعت7 هکتار 
آدرسکیلومتر 8 محور اهواز - بندر ماهشهر 
مسئول شهرک محمدرضا نجفیان
تعداد قراردادهای منعقده: 29 
تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده19

موقعیت جغرافیایی: 

فاصله تا فرودگاه اهواز: 20 کیلومتر 
فاصله تا راه آهن اهواز5 کیلومتر 
فاصله تا بندر خرمشهر100 کیلومتر 
فاصله تا بندر امام خمینی: 175 کیلومتر

مزایای منطقه ای: 

1- وجود رودخانه كارون در مركز شهر 
2- مركز اداري ،سياسي،امنيتي، فرهنگي، تشكيلاتي، خدماتي 
3- تأسيسات عظيم بهره برداري نفت و گاز 
4- وجود زمينهاي مستعد كشاورزي در اطراف شهر 
5- تأسيسات و كارخانجات بزرگ صنعتي 
6- نيروگاههاي برق و صنايع فولاد 
7- وجود راههاي آسفالته تا راه آهن و فرودگاه 
8- عملكرد ملي و منطقه اي در سطح يك خدماتي 
9- امكانات فراوان اشتغال 
10- داشتن طرح جامع و تفضيلي 
11- كشت و صنعتي و كارخانجات قند 
12- دانشگاه آزاد اسلامي 
13- دانشگاه پيام نور 
14- دانشگاه شهيد چمران 
15- دانشگاه صنعت نفت 
16- دانشگاه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي