آخرین اخبار

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان گفت: هر خدمتی به صنعتگران و تولید کنندگان بخش خصوصی ارائه شود...

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان گفت: از ابتدای تیرماه تاکنون، 36 دوره آموزشی برای 844 نفر توسط...

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان از انجام عملیات عارضه یابی 5 واحد فعال در حوزه آبزی پروری و...

بیشتر
88
شهرک های صنعتی
10
اسناد قابل دانلود
1
اولویت های سرمایه گذاری
2
قوانین و مقررات
28
صنایع کوچک و متوسط
اهواز- بلوار پاسداران- روبروی زیتون کارمندی - شرکت شرکتهای صنعتی خوزستان
تلفن : 34443003-5 - 061
تلفن گویا : 1570
فکس : 344550066 - 061