آخرین اخبار

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان گفت: در سه ماهه نخست سال جاری، توسط شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان...

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان از برگزاری 7 تور صنعتی در طول سه ماهه نخست سال جاری خبر داد...

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان گفت: فارغ از هزینه هایی همچون تأمین منابع انسانی و مواد...

بیشتر
88
شهرک های صنعتی
10
اسناد قابل دانلود
1
اولویت های سرمایه گذاری
2
قوانین و مقررات
28
صنایع کوچک و متوسط
اهواز- بلوار پاسداران- روبروی زیتون کارمندی - شرکت شرکتهای صنعتی خوزستان
تلفن : 34443003-5 - 061
تلفن گویا : 1570
فکس : 344550066 - 061