آخرین اخبار

نخستین مرکز شتابدهی نوآوری کسب و کار با هدف بهبود فضای اشتغال و تسهیل تولید از طریق ارائه ایده های...

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان خواستار تسریع در روند صدور استعلام از سوی دستگاه های هجده گانه...

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ضرورت...

بیشتر
70
شهرکها و نواحی صنعتی
9
اسناد قابل دانلود
1
اولویت های سرمایه گذاری
2
قوانین و مقررات
10
صنایع کوچک و متوسط
اهواز- بلوار پاسداران- روبروی زیتون کارمندی - شرکت شرکتهای صنعتی خوزستان
تلفن : 34443003-5 - 061
تلفن گویا : 1570
فکس : 344550066 - 061