آخرین اخبار

تور صنعتی شرکت های دانش بنیان خوزستان برای بازدید از نمایشگاه فناوری های نو ربع خورشیدی تبریز...

نشست بررسی موانع و مشکلات صنعتگران واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی خرمشهر در حوزه تولید و صادرات...

شهرک صنعتی شماره 2 دزفول میزبان کارگاه آموزشی HSEE با حضور مدیران واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک...

بیشتر
88
شهرک های صنعتی
6
اسناد قابل دانلود
1
اولویت های سرمایه گذاری
2
قوانین و مقررات
24
صنایع کوچک و متوسط
اهواز- بلوار پاسداران- روبروی زیتون کارمندی - شرکت شرکتهای صنعتی خوزستان
تلفن : 34443003-5 - 061
تلفن گویا : 1570
فکس : 344550066 - 061