آخرین اخبار

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان از حضور واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی استان در 34 نمایشگاه...

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان از برگزاری 465 دوره آموزشی برای 8 هزار و 352 نفر معادل ...

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان از برگزاری 17 تور صنعتی با شرکت 277 نفر در سال 95 خبر داد...

بیشتر
88
شهرک های صنعتی
7
اسناد قابل دانلود
1
اولویت های سرمایه گذاری
2
قوانین و مقررات
28
صنایع کوچک و متوسط
اهواز- بلوار پاسداران- روبروی زیتون کارمندی - شرکت شرکتهای صنعتی خوزستان
تلفن : 34443003-5 - 061
تلفن گویا : 1570
فکس : 344550066 - 061