آخرین اخبار

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: طرح صنعتی سردخانه نگهداری مواد غذایی و تولید کره گیاهی در...

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: بافت تجاری شهرستان بندری هندیجان و موقعیت استراتژیک آن از...

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان ضمن لبیک به پیام مقام معظم رهبری با صدور بیانیه ای حضور گسترده...

بیشتر
70
شهرکها و نواحی صنعتی
10
اسناد قابل دانلود
1
اولویت های سرمایه گذاری
2
قوانین و مقررات
10
صنایع کوچک و متوسط
اهواز- بلوار پاسداران- روبروی زیتون کارمندی - شرکت شرکتهای صنعتی خوزستان
تلفن : 34443003-5 - 061
تلفن گویا : 1570
فکس : 344550066 - 061