شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان

شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان در سال 1370 به منظور استفاده از امکانات زیربنائی و ارایه خدمات مناسب و ضروری به متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه تولیدات صنعتی و جلوگیری از استقرار ناموزون صنایع در استان خوزستان تاسیس گردید. این شرکت تاکنون توانسته است 71 شهرک و ناحیه صنعتی در استان ایجاد و در این شهرکها امکانات زیربنائی لازم مانند آب، برق، تلفن، و غیره… را ارایه نماید.

افزایش فضای کار و تولید در سال جاری

افزایش فضای کار و تولید در سال جاری

یکی  از ظرفیت های قابل توجه استان خوزستان، توانمندی ساخت تجهیزات تخصصی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی است که در این راستا ساخت واحدهای کارگاهی مجددا از سال گذشته آغاز شده و ظرفیت قابل توجهی در استان به ویژه شهرستان اهواز را داریم.

پوستر روز صنعت و معدن

ورود اعضاء

ورود اعضاء به سیستـم داخلی شرکـت

رمز عبور را به یاد ندارید؟